Qələm

Yenə sənsizlikdən dəm vurur qələm Darıxıb adınçün ucu göynəyir. Bacarsa dil açıb soruşar məndən İlhamım hardadır, görən neynəyir?   Bir buna baxsana gör nələr edir Məgər bilmirmi… Read more “Qələm”

get

Bu evdən getməyə axı nə var ki? Get gedə bilirsən ürəyimdən get Qapını bərk çırpma, örtsən bəs edər Gedəndə yolların qırağından get   Özünü də apar qalma… Read more “get”

intihar

Sarı qıvrım saçlarını səliqəsizcə toplamışdı. Bir teli həmişəki kimi sağ yanağına toxunurdu. Qara qələm çəkilmiş gözlərində izahı mümkün olmayan bəsit və eyni zamanda dərin mənalar gizli idi.… Read more “intihar”